Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin sklepu Internetowego https://zloto.elk.pl/określa zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu Pracowni Złotniczej Paweł Jabłoński oraz określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzonego konta.

 2. Sprzedającym jest Pracownia Złotnicza Paweł Jabłoński ul. Stefana Żeromskiego 4, Ełk 19-300,REGON: 451091387, NIP: 8481438954.

 3. Do korzystania ze strony sklepu internetowego https://zloto.elk.pl/ konieczne jest urządzenie z dostępem do Internetu. Zamówienia w sklepie internetowym https://zloto.elk.pl/ można składać bez rejestracji konta.

Rejestracja konta

 1. Klientami https://zloto.elk.pl/ mogą być osoby, które ukończyły 16 lat i posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im skuteczne dokonanie określonego zakupu.

 2. Założenie konta klienta w sklepie jest darmowe. Wymagane jest posiadanie aktywnego konta email.

 3. Podczas rejestracji konta należy podać prawidłowy adres do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia klient indywidualny są to: Imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj) oraz kontaktowy numer telefonu.

 4. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać pełne dane do faktury:

  • Nazwę firmy

  • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

  • Adres firmy (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto)

  • Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

  • Numer telefonu oraz adres do wysyłki – jeśli jest inny niż dane do faktury

 1. Po prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach sklepu https://zloto.elk.pl po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła.

 2. Klient jest zobowiązany do ochrony poufności hasła oraz zabezpieczenia dostępu do hasła.

 3. W przypadku jakichkolwiek zmian danych zawartych w koncie, Klient ma obowiązek niezwłocznego ich zaktualizowania, jeśli dane uległy zmianie. Aby to zrobić powinien napisać wiadomość z informacją o zmianie danych na adres pracownia@zloto.elk.pl.

 4. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne utworzenie konta klienta.

 5. Klient w każdej chwili może zgłosić chęć wyrejestrowania swojego konta wysyłając informację na adres mailowy pracownia@zloto.elk.pl.

Zasady składania zamówienia w sklepie

Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym należy:

 • zaakceptować niniejszy regulamin oraz politykę prywatności zamieszczoną na stronie sklepu;

 • podać imię, nazwisko, numeru telefonu, adresu e-mail oraz dane adresowe niezbędne do wysyłki towaru.

 • klient powinien posiadać ważny rachunek bankowy do wykonania przelewu online za zakupiony produkt.

 • Klient dokonuje wyboru produktu poprzez dodanie wybranego towaru do koszyka.

 • Umieszczenie produktów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją ani sprzedażą.

 • Po dokonaniu wpłaty, klient otrzyma informację na podany wcześniej adres mailowy.

2. W przypadku braku na stanie danego produktu, sprzedawca informuje o tym, że zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji oraz zwróci na konto klienta 100% wpłaconej wcześniej kwoty za niedostępny w ofercie produkt.

DOSTAWA i realizacja zamówienia

 1. Po dokonaniu wpłaty na konto sprzedającego, Klient otrzymuje na podany adres mailowy potwierdzenie dokonania wpłaty.

 2. Sprzedawca nie dokonuje dostaw zamówionych towarów do skrzynek pocztowych oraz paczkomatów. Zamówienia realizowane są wyłącznie przez kurierów z wymogiem pisemnego potwierdzenia odbioru.

 3. Zmiana podanego wcześniej adresu dostawy możliwa jest wyłącznie w nietypowych sytuacjach i może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym uprzedzeniu i informacji sprzedającego oraz po akceptacji sprzedającego na zmiany.

 4. Klient otrzymuje wiadomość na wskazany adres email, kiedy zamówienie zostaje przyjęte do realizacji oraz informację, że zamówienie zostało wysłane.

 5. Zamówienia dokonywane w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 6. Produkty, których zamówienie zostało złożone po godzinach pracy Pracowni Złotniczej oraz w soboty, niedziele i święta – realizowane będą w dni robocze.

Sposób zapłaty

 1. Na stronie sklepu ceny podane są z podatkiem vat.

 2. Cena nie obejmuje kosztów dostawy, który naliczany jest oddzielnie.

 3. Płatności dokonywane są przez Klienta na podany numer konta Pracowni Złotniczej.

 4. Klient wraz z produktem otrzymuje potwierdzenie zakupu – paragon lub na życzenie – fakturę.

Sposób dostawy

 1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.

 2. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską.

 3. W przypadku kilku produktów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród produktów, znajdujących się w tym zamówieniu.

 4. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem lub pracownikiem poczty odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia właściciela Pracowni Złotniczej na wskazany adres e-mail: pracownia@zloto.elk.pl.

 6. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki.

Ochrona danych osobowych

 1. Pracownia Złotnicza Paweł Jabłoński ul. Stefana Żeromskiego 4 Ełk, 19-300,REGON: 451091387, NIP: 8481438954 jest administratorami danych osobowych Klientów. Dane klientów zebrane za pośrednictwem strony https://zloto.elk.plzgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „Rozporządzeniem RODO” przetwarzane dane są wykorzystywane na potrzeby sprzedaży i dostarczenia zamówionych produktów.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych realizowanej przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności na stronie https://zloto.elk.pl

 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią wskazanych powyżej dokumentów.

Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację produktu kupionego na stronie sklepu Pracownia Złotnicza w przypadku niezgodności produktu z ofertą, bądź wady produktu. Klient może złożyć reklamację jeśli działania sprzedającego realizowane są niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami regulaminu.

 2. Reklamację można przesłać na adres mailowy pracownia@zloto.elk.pl lub na adres stacjonarny sklepu ul. Stefana Żeromskiego 4, Ełk 19-300.

 3. Złożona reklamacja powinna zawierać Imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz opis i przebieg zakupu z określeniem wady lub sytuacji sprawiającej i uzasadniającej reklamację. Jeśli reklamacja dotyczy produktu, kupujący przesyła produkt sprzedającemu wraz z potwierdzeniem dokonania zakupu – faktura lub paragon.

 4. Sprzedający ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.

 5. O sposobie/uznaniu reklamacji lub jej odrzuceniu Sprzedający poinformuje Klienta mailowo lub korespondencyjnie. W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedający określi powód nie uznania reklamacji.

 6. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysyłanych na adres Pracowni za pobraniem, chyba, że strony postanowią inaczej.

 7. Sprzedający może odstąpić od umowy dokonując zwrotu zapłaconej ceny za produkt dotknięty wadą fizyczną lub wymienić reklamowany produkt na nowy lub niezwłocznie usunie wadę.

Zwrot produktów

 1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni, od dnia otrzymania zakupionego produktu, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 2. Kupujący o odstąpieniu od umowy ma obowiązek poinformować mailowo lub listownie na adres Pracowni Złotniczej.